הלוואת בלון

הלוואת בלון היא הלוואה אשר ההחזר שלה אינו מתבצע בתשלומים אלא בסוף התקופה. אם בהלוואה רגילה היינו מקבלים את סכום ההלוואה (הקרן) לידינו ולאחר מכן היינו מחזירים אותה בתשלומים, שווים או פוחתים, על פני התקופה, כאשר מדובר על הלוואת בלון אנו משלמים את הקרן במלואה בסוף התקופה.


במרביתן של הלוואות בלון משולמת הריבית מדי חודש או מידי רבעון, ואילו הקרן משולמת במלואה בסוף התקופה; אולם ישנה גם הלוואות בלון בה ניתן לשלם את מלוא הסכום, בתוספת הריבית וההצמדה, בסוף התקופה, מבלי לשלם כל תשלום במהלכה.

מה זה הלוואת בלון – מה מקור השם?

לא כולם מכירים שיטת המימון זה ושואלים מה זה הלוואת בלון. בצד שני חברות הלוואות לא תמיד מספרים על אפשרות כזאת. הלוואת בלון נקראת כך משום שלהבדיל מהלוואה רגילה, המתחילה להיפרע מיד עם לקיחתה או לאחר תקופת גרייס כלשהי, כאן יתרת החוב הולכת ומתנפחת במהלך התקופה, כאשר מצטרפים אליה תשלומי הריבית וההצמדה, ו”מתפוצצת” בבת אחת בתום התקופה, ומכאן מקור השם. גם כאשר הריבית משולמת במהלך התקופה, עדיין יתרת החוב מתנפחת כתוצאה מההצמדה.


שמות נוספים של הלוואת בלון הם הלוואת גישור או הלוואת גרייס לקרן. השם הלוואת גישור נובע מכך שמטרתה של ההלוואה היא לגשר בין חוסר במזומנים בהווה לבין עודף מזומנים בעתיד – הלווה מקבל כעת את הסכום הדרוש לו ויחזיר אותו כאשר יקבל את הכסף העתידי, השם הלוואת גרייס לקרן נובע מן העובדה שלמעשה ניתן גרייס לתשלומי הקרן עד לסוף התקופה (גרייס היא תקופה בה אין מחזירים עדיין את ההלוואה).

הלוואות בלון – היתרונות

ישנם יתרונות רבים בלקיחת הלוואת בלון על פני הלוואות אחרות, אולם הלוואת בלון אינה מתאימה לכל מצב. אחד היתרון הבולט של הלוואות בלון הוא שהריבית תהיה לרוב נמוכה יותר מהלוואות אחרות, ולרוב היא ניתנת על סמך שיעבוד זמני של נכס כלשהו לטובת המלווה, עד להחזר ההלוואה. עם זאת, הלוואת בלון אינה מתאימה לכל מצב, וליתר דיוק היא מתאימה למצבים מאוד ספציפיים. מצבים כאלה עשויים להיות מצבים בהם סכום הכסף העתידי שתקבלו הוא ודא.


לדוגמא – קופת גמל, תוכנית חיסכון או קרן השתלמות שעתידה להשתחרר במועד ידוע מראש, נכס שאתם עתידים למכור עד למועד מסוים בסכום ידוע מראש או הלוואה אחרת שאתם יודעים כי תקבלו במועד מאוחר יותר. הלוואת בלון מאפשרת למעשה להקדים את אותו תשלום שאתם עתידים לקבל להיום ולהתחיל להשתמש בו, במקום להמתין עד למועד קבלת הכסף.

הלוואת בלון ריבית – חישוב הלוואת בלון

בדומה להלוואות מסוגים אחרים, גם הלוואת בלון יכולה להיות צמודה לפריים או לדולר והיא יכולה להינתן במסלולי ריבית שונים. הלוואת בלון ניתנת לרוב על ידי הבנקים אולם ניתן למצוא הלוואות בלון גם בגופים חוץ בנקאיים שונים, כמו חברות האשראי, חברות ביטוח וקרנות פנסיה, וכן גופים פרטיים שונים. הביטחונות העומדים כנגד הלוואות בלון הם לרוב אותו סכום כסף שעתיד הלווה לקבל או שעבוד של נכס כלשהו לתקופה מוגבלת עד לסילוקה של ההלוואה.
חישוב הלוואת בלון תלוי בעיקרון בתקופת ההלוואה כאשר הלוואת בלון ריבית תהיה קשורה לסכום הכסף שביקשנו לקבל. כאשר מדברים על חישוב הלוואת בלון יש לדעת שברוב המצבים נשלם עבור הלוואת בלון ריבית נמוכה יותר מרוב ההלוואת שנוכל לקבל במיוחד אם מדובר על החזרים בתקופה קצרה.

תנאים לקבלת הלוואות בלון

כאמור, יש גמישות בבחירת הלוואת הבלון המתאימה לכם וכמובן גם יכולת לבחור בין מסלול הריבית וההצמדה, להצמיד למטבע זר וכדומה, כמו בכל הלוואה אחרת. התנאי העיקרי שמציבים הבנקים או חברות המימון הוא ודאות לגבי סכום כסף שיכנס לעו”ש בזמן המתאים, שיבטיח יכולת להחזיר את ההלוואה – למשל, קרן השתלמות שעתידה להשתחרר במועד מסויים. לפעמים הבנק ידרוש שיעבוד של קרן השתלמות או קופת גמל כערבון המבטיח החזר מלא של החוב. הבנקים לא יאשרו הלוואת בלון על בסיס כסף עתידי עלום שאולי יכנס ואולי לא.

מחשבון הלוואת בלון – לחץ כאן

3,610 צפיות

תוֹכֶן | תַפרִיט | תפריט גישה