הלוואת גרייס

הלוואת גרייס מקורה במילה האנגלית grace, שמשמעותה – חסד; כלומר – זוהי הלוואה הכוללת תקופת חסד, בה הלווה לא משלם כל החזר על ההלוואה. ישנם סוגים רבים של הלוואת גרייס, החל מהלוואה הכוללת תקופת גרייס בת כמה חודשים ועד להלוואת גרייס לקרן. הלוואת גרייס לקרן משמעותה הלוואת בלון, כלומר – כל תקופת ההלוואה היא תקופת גרייס לתשלומי הקרן, בעוד תשלומי הריבית משולמים מדי תקופה, ובתום התקופה מוחזר הסכום כולו.


השימוש המקובל ביותר של הלוואת גרייס, וכן שמה הנרדף, הוא הלוואת גישור. הלוואת גישור היא הלוואה אשר מטרתה היא לגשר בין פערי זמן ולאפשר תשלום, במועד מוקדם יותר, של סכום שעדיין לא התקבל. לרוב משתמשים בהלוואת גישור כאשר רוצים לקנות דירה חדשה לפני שנמכרה הדירה הישנה – הלוואת גרייס מאפשרת לקבל את הסכום הדרוש כעת לרכישת הדירה ולהחזיר אותו, בתוספת ריבית, כאשר הדירה תימכר. כך למעשה ניתן להתמודד עם מעבר מדירה לדירה מבלי שייווצר פער בו אין לבעלי הבית היכן להתגורר.

מהו ההבדל בין הלוואת גרייס והלוואת בלון?

הלוואת בלון, להבדיל מהלוואה בתשלומים, היא הלוואה הצוברת ריבית והצמדה לאורך תקופת ההלוואה, כאשר הקרן והריבית נפרעות במלואן בתום התקופה. זוהי גם הסיבה לשמה – הסכום לתשלום, אשר בתחילה מורכב מהקרן בלבד, הולך ו”מתנפח” ככל שעובר הזמן מאחר ומצטרפים אליו תשלומי ריבית והצמדה, והוא “מתפוצץ” בבת אחת כאשר הלווה מחזיר את כל הסכום. הלוואת גרייס היא הלוואה הכוללת תקופת גרייס כלשהי, בה אין משלמים החזר על ההלוואה, אולם לאחר שהיא תמה מתחיל הלווה להחזיר את ההלוואה בתשלומים או שהוא מחזיר את הסכום כולו. אם הלווה מחזיר את הסכום כולו בסוף תקופת הגרייס, הרי שזוהי הלוואת בלון לכל דבר אך אם הוא מתחיל להחזיר את ההלוואה בתשלומים לאחר תקופת הגרייס, זוהי אינה הלוואת בלון.


שם נרדף להלוואת בלון הוא “הלוואת גרייס לקרן”, מאחר וכל תקופת ההלוואה היא תקופת גרייס לתשלומי הקרן, בעוד תשלומי הריבית משולמים מדי תקופה. במובן זה, אין כל הבדל בין הלוואת גרייס, הלוואת בלון או הלוואת גישור ושלושתן מתארות מצב בו הקרן כולה מוחזרת בסיום התקופה ואילו הריבית משולמת תקופתית.

איזה סיכון טומנת בחובה הלוואת גרייס?

הלוואת גרייס משמשת לרוב כהלוואת גישור עבור אנשים המעוניינים לקנות דירה חדשה, בטרם מכרו את דירתם הישנה. כאשר תקופת ההלוואה היא קצרה, ובמיוחד כאשר הדירה כבר נמצאת בהליכי מכירה, הסיכון הוא נמוך.


אולם אם תקופת ההלוואה היא ארוכה, יכולים להיווצר שינויים בשוק הנדל”ן, אשר יגרמו לירידת ערך של הדירה הישנה. במצב כזה הדירה תימכר בפחות מהסכום שתוכנן ולא תוכל לכסות את החזר הלוואת הגרייס. זהו מצב מסוכן ביותר, שכן אצל הלווה נוצר חוב בלתי מתוכנן, אשר עשוי להגיע לסכום גבוה, ושאותו אין הוא יכול לשלם. לכן, הלוואת גרייס מומלצת לטווח קצר וכאשר כבר פתחתם במשא ומתן עם קונים פוטנציאלים לנכס שלכם.
3,455 צפיות

תוֹכֶן | תַפרִיט | תפריט גישה