עדכון העסק שלך או דיווח על שגיאה באתר

במקרה ומצאת שגיאה באתר כאן המקום לווח לנו כדי שנוכל לתקן את הבעיה.
גם כן, אם הינך בעל אתר שמתפרסם באינדקס אתרי הלוואות והינך מעוניין לעדכן את פרטי האתר כאן זה המקום הנכון.
יש למלא כל הפרטים שבהמשך ואנו נבדוק את הפנייה ונעדכן את האתר.
העדכון או התיקון יתבצע כעבור כמה ימים ואנו נשלח לך מייל כדי לעדכן אותך.

עדכון פרטי האתר - דיווח על שגיאה

 

יש לכתוב את התוצאה הנכונה


1,462 צפיות